Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PRAMACO s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3413/12 - Strašnice, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 28256484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135764 (dále jen „správce“).

2. Kategorie osobních údajů

Společnost PRAMACO s.r.o. zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení") následující osobní údaje kupujících:
• Jméno
• Příjmení
• Emailovou adresu
• Telefonní číslo
• Adresu pro doručení
• Fakturační adresu
• Bankovní spojení
Dále zpracováváme tyto osobní údaje:
• Údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem
• Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností PRAMACO s.r.o.

3. Doba zpracování

V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

4. Předání osobních údajů třetím stranám

Pokud nebude společnost PRAMACO s.r.o., na základě zákona povinna předložit použitá data, nebudou žádné vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám. Společnost PRAMACO, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimkou jsou:
• dopravci a výdejní místa - jsou předávány pouze osobní údaje, které jsou nutné k doručení zboží.
• poskytovatelé hodnotících služeb - jsou předávány pouze osobní údaje, které jsou potřebné k udělení hodnocení.
• poskytovatelé platebních bran - jsou předávány pouze osobní údaje, které jsou potřebné k uhrazení objednávky.
Další zpracovatelé vašich osobních údajů:
Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics
Poskytovatel softwaru určeného pro mailovou a sms komunikaci Mailkit
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Obchodní sdělení

Na Vaši emailovou adresu vám budou společností PRAMACO s.r.o. zasílána obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Pokud se kdykoli rozhodnete, že nemáte zájem přijímat naší e-mailovou komunikaci, postupujte podle odkazu na odhlášení, který najdete v dolní části každého e-mailového zpravodaje.
Emailová adresa bude za tímto účelem společností PRAMACO s.r.o., uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

6. Práva subjektů údajů

K vašim údajům můžete kdykoliv přistupovat a opravovat je přihlášením do uživatelského profilu zákazníka. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:
• požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům;
• na informace, jaké údaje jsou zpracovávány;
• na opravu Vašich osobních údajů;
• na výmaz Vašich osobních údajů (pokud není výmaz osobních údajů v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy společnosti PRAMACO s.r.o.)
• na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
• vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: info@interie.cz, nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Cookies

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek (název e-shopu) a pro účely internetové reklamy správce. Používáme tři různé typy souborů cookie pro optimalizaci vašeho nakupování online:
(1) Dočasné soubory cookie sledují vaše návštěvy na našich webových stránkách a analyzují různé vzorce využití. Umožňují shromažďovat data pro optimalizaci našich webových stránek personalizací a zdokonalením struktury využití. Tyto soubory cookie se po opuštění naší stránky automaticky odstraní.
(2) Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem počítači delší dobu, aby umožnily personalizační a registrační služby pro budoucí návštěvy. Tyto soubory cookie jsou po určitém čase automaticky smazány a uživatel je také kdykoli ručně smazán.
(3) Soubory cookie třetích stran používají naši partneři a poskytují nám informace o vašich zájmech v určitých produktech a stránkách. Nezachovávají žádné osobní údaje, ale místo toho jsou informace uloženy pod neidentifikovatelnými pseudonymy. Tyto cookies jsou uloženy do počítače a po určité době jsou automaticky smazány.
Všechny soubory cookie používané tímto serverem jsou používány v souladu se současným zákonem o cookies EU. Soubory cookie můžete kdykoli smazat; můžete však ztratit veškeré informace, které vám umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu, včetně nastavení personalizace. Zajistěte, aby byl váš internetový prohlížeč aktuální, a obraťte se na nápovědu a pokyny poskytnuté vývojářem internetového prohlížeče, pokud si nejste jisti, jak upravit nastavení ochrany osobních údajů.

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů Chrome (odkaz)
Firefox (odkaz)
Internet Explorer (odkaz)
Android (odkaz)
Iphone a Ipad (odkaz)

8. Odkazy

Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat prostor správce a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

9. Bezpečnost dat

Bezpečnost dat je pro nás velmi důležitá, proto jsme pro ochranu vašich dat zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské opatření pro zajištění a zabezpečení dat shromážděných prostřednictvím naší webové stránky. Chceme vás přesto upozornit na to, že přenos informací přes internet však není zcela bezpečný a je prováděn na vlastní nebezpečí.

10. Změny ve zpracovávání osobních údajů

Jakékoliv změny ve zpracování osobních údajů budou k dispozici na této stránce.

11. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@interie.cz Kontakt: Zákaznický servis:
(+420) 773 057 506
info@interie.cz Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Petra Nová
info@interie.cz

12. Účinnost

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 20.05.2018.

13. Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.